Fler och fler lär sig koda

Programmering håller på att bli en folkrörelse, precis som stickning och broderi har varit tidigare.

Vi använder olika typer av program allt mer, men kunskapen om hur de fungerar ”under huven” hänger inte med. Det pågår många satsningar i landet för att öka intresset för teknik och programmering, inte minst bland barn och ungdomar. En aktör som arbetar med detta är Kodcentrum, som driver ”Kodstugor” på åtta platser i landet. Varje vecka kommer 200 barn till kodstugorna för att lära sig programmera. Fokus ligger inte på enskilda programmeringsspråk, utan på att lära ut de grundläggande principerna i programmering.

Kod i skolanBarn lär sig koda

Det finns även skolor där man har insett att kunskaper i programmering snart kommer att vara lika nödvändiga som de i matematik. Det handlar inte, primärt, om att utbilda eleverna så att de i framtiden kan arbeta som utvecklare av mjukvara. Snarare handlar det om att få dem att tänka kritiskt kring digitala lösningar, samt att stimulera deras kreativitet. Fokus ligger på digitala lösningar och skapande i vardagen.

Än så länge är det inte alla skolor som har programmering på schemat, och där det finns görs det ofta tillsammans med organisationer som Kodcentrum. Men detta kommer troligen att förändras inom en snar framtid. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering kan få en plats i undervisningen, framför allt i ämnena matematik och teknik. Moment som kan ingå är bl.a:

  • Logik
  • Algoritmer
  • Att dela upp problem i mindre bitar
  • Rensa bort onödiga detaljer

Även i svenska, svenska som andraspråk och samhällskunskap kan digital kompetens bli en del av undervisningen.  Mer om detta finns att läsa här.

I flera andra länder som ligger nära Sverige finns redan programmering med i läroplanen. I Finland kommer det att införas i år, i Storbritannien och Estland  finns det redan.