Nytt avtal som påverkar e-handeln

Det har tecknats ett helt nytt handelsavtal som påverkar tusentals personer i Sverige, även de inom e-handel.

 

I ett tidigare inlägg skrev det om hur det är ett måste att satsa på e-handel om man vill ta sig nånstans i dagens klimat i näringslivet. Det är nämligen så att intresset för handel på nätet konstant stiger i temperatur och den som verkligen vill vara kvar måste helt enkelt anpassa sig efter hur marknaden ser ut.

 

Nytt handelsavtal slutet

 

I Aftonbladet skrivs det om hur det nu är klart med ett nytt handelsavtal för anställda i butiker samt på lager och e-handel. Det är ett handelsavtal som bland annat innebär att minimilönerna höjs, något som gläder både anställda och de på Handels som jobbar för att skapa en tryggare och bättre arbetsdag för alla ute i handeln.

 

Ökning av lägstalönerna

 

Avtalet är treårigt och nu när det är tecknat och klart gäller det för alla anställda i både butiker och lager samt de som jobbar i e-handeln. Löneökningarna är i genomnitt på 525 kronor i månaden per år och totalt 1 575 kronor fördelat på de tre år som avtalet är gällande. Avtalet följer vidare LO-samordningen och det är enligt Handelsanställdas förbund ett stort och viktigt steg i rätt riktning. Förhandlingarna inleddes i februari och har nu, i april, kommit till ett slut. Det är hela 157 000 medlemmar i Handels och dessa är fördelade på över 25 000 arbetsplatser runt om i hela Sverige. Det är alltså en stor organisation och avtalet påverkar många, inte bara individer men dessutom familjer.

 

Avtalet är också särskilt inriktat på e-handelsavtal och det tillkommer bland annat avsättning för pensioner, något som är nog så viktigt för framtiden och alla de som jobbar. Det har dessutom inkommit en skrivning om att ett arbetspass om möjligt inte ska understiga fem timmar, något som ökar möjligheter för anställda i butik att påverka schemaläggningen.